Ikimokyklinio amžiaus vaikams skirta ankstyvojo muzikinio ugdymo programa. Ši veikla padeda atskleisti vaiko prigimtinius muzikinius gebėjimus ir puoselėti vaiko indvidualumą. Užsiėmimų metu kūrybiniais, muzikiniais žaidimais, pratimais, dainelėmis ugdomi vaiko muzikavimo gebėjimai bei vokaliniai, taip pat ir bendravimo įgūdžiai.
Vokalinio ansamblio „Spindulėlis“ vaikučiai mielai dalyvauja Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro renginiuose ir koncertuose.