Moksleiviai supažindinami su pianinu / fortepijonu kaip vienu tobuliausių muzikos instrumentų, puoselėjančių prigimtinį vaiko muzikalumą. Patyrę specialistai užsiėmimų metu moko skambinti pianinu įvairių charakterių ir žanrų kūrinėlius, groti iš klausos individualiai arba ansambliu.
Supažindinama su paprastais muzikiniais būdais ir dinamikos elementais.