Dailės pradinė programa skirta 7–11 metų vaikams (jos trukmė – treji metai).
Moksleiviai supažindinami su dailės raiška, mokomi piešimo pagrindų.

Dailės pagrindinė programa skirta moksleiviams nuo 11 metų (programos trukmė – ketveri metai).
Moksleiviai gilina tapybos, piešimo, kompozicijos ir perspektyvos studijas. Ypatingas dėmesys skiriamas portreto žanrui. Jie mielai dalyvauja parodose, konkursuose, meno projektuose Lietuvoje ir užsienyje, rengia personalines bei temines parodas.

Pasirenkamieji papildomi dailės dalykai: keramika, fotografija.