Rugsėjo pirmosiomis dienomis maloniai kviečiame vaikus ir tėvelius į Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro veiklų pristatymus ir naujų narių priėmimą.

Mokinių priėmimas į Baleto mokyklą ,,Nuotaika" vyks rugsėjo 5 d., 7 d., 12 d., 14 d., 19 d., 21 d., 18 val. Vilniaus mokytojų namuose (Vilniaus g. 39), choreografijos salėjė (306 auditorijoje). Registracija internetu www.baletasnuotaika.lt

     
JAUNŲJŲ MEDIKŲ AKADEMIJA Naujų narių priėmimas. Programos pristatymas Rugsėjo 1 d., 6 d., 8 d., 13 d., 15 d., 16.30-19 val.
A. Andrijauskas
TEATRAS Naujų narių priėmimas. Rugsėjo 16 d., 18-19 val.
A. Kanapienytė
DAILĖ Dailės programos pristatymas. Tapyba, piešimas, kompozicija
Rugsėjo 6 d., 8 d., 14-19 val., 7 d. 14-17 d. dailės klasė.
G. A. Škikūnaitė
  Fotografija 
Rugsėjo 5 d., 6 d., 16.30 val., dailės klasė.
A. Griškonytė-Kavaliauskienė
  Keramika. Pažintis su keramika Rugsėjo 5 d., 7 d., 14-16.45 val., dailės klasė.
S. Baglikova
  Ankstyvoji dailė Rugsėjo 9 d., 17-18 val., II bendroji klasė.
S. Baglikova
     
MUZIKA Vokalinio ansamblio „Cantate“ pristatymas.
Muzika (kanklės)
Rugsėjo 7 d., 15-17 val., salė. 
R. Kerulytė
 

Muzika (dainavimas, pianinas, smuikas, kanklės)

Rugsėjo 8 d., 14-16.45 val., salė. 
D. Lapienienė, J. Sereičikienė
  Ankstyvasis muzikavimas. Muzikinė improvizacija Rugsėjo 8 d., 17-17.45 val., salė. 
J. Sereičikienė, D. Lapienienė
  Akustinė ir elektrinė gitaros Spalio 7 d., 14-18 val., I bendroji klasė
A. Liutvinskij
 ETNOKULTŪRA Etno veiklos studija ,,Sodžius". Naujų narių priėmimas  Rugsėjo 7 d., 15-17 val., I bendroji klasė.
A. Gurauskaitė
  Folkloro grupė „Žvirblis“. Veiklos pristatymas Rugsėjo 7 d., 15-17 val., ankstyv. dailės klasė. 
K. Kaniauskaitė
     
CIRKAS Atvira pamoka Rugsėjo 10 d., 11-14 val., salė. 
V. Šeršnevienė ir mokiniai
     
ANKSTYVASIS ŠOKIS Ankstyvojo šokio grupė ,,Žiogelis". Naujų narių priėmimas Rugsėjo 12 d., 18 val., salė. 
N. Borodina
     
ANGLŲ KALBA Programos pristatymas Rugsėjo 8 d., 15-17 val. anglų kalbos klasė.
L. Kolesnikova