Gegužės mėnesį ataskaitinių renginių metu išgirsime išraiškingus muzikinius kūrinius, pamatysime kūrybingus dailės, fotografijos, etno veiklų darbus, cirko pasirodymus. 2015-2016 mokslo metų II pusmečio Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro ataskaitinių renginių planas

Eil.
Nr.

Veiklos pavadinimas, data

Mokytojai

1.

Dailės skyriaus darbų peržiūra 
2016.05.18, 15 val.

G. A. Škikūnaitė,
G. Pintukaitė, S. Baglikova,
A. Griškonytė-Kavaliauskienė

 

Baigiamųjų dailės skyriaus darbų peržiūra
2016.05.25, 15 val.

S. Baglikova, A. Griškonytė-Kavaliauskienė 

2. Muzika
2016.05.19, 16.30 val.
2016.05.25, 16 val.
2016.05.23, 16 val. 

J. Sereičikienė, D. Lapienienė,
A. Liutvinskij,
R. Kerulytė
3. Etninės veiklos
2016.05.20, 15 val.
A. Gaspariūnienė

4.

Cirkas 
2016.05.24, 18 val.

V. Šeršnevienė

5.

Jaunųjų medikų akademija - teoriniai atsiskaitymai 
2016.06.1-7

A. Andrijauskas

6.

Anglų kalba - baigiamoji pamoka
2016.05.26
L. Kolesnikova
7. Šokio grupė ,,Žiogelis" - baigiamoji pamoka
2016.05.18, 18 val.
N. Borodina