Sveikiname su atkurtos Lietuvos šimtmečiu! Būkime kūrybingi ir stiprūs, mylėkime Lietuvą!
Vasario 16-osios išvakarėse džiaugėmės puikia galimybe kartu dainuoti.

Dėkojame koncerto ,,GRAŽI TU, MANO BRANGI TĖVYNE..." atlikėjams, tėveliams, mokytojams, kolektyvų vadovams, koncertmeisteriams ir garbės viešniai Vilijai Aleknaitei-Abramikienei, tarusiai prasmingą sveikinimo kalbą ir linkėjimą visiems jaustis kilniais, drąsiais, dosniais ir kūrybingais! 

A. Griškonytės-Kavaliauskienės koncerto fotografijas žiūrėkite čia.