Sausio 30 d. Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centre atidaryta tarptautinė piešinių paroda ,,GRAŽI TU, MANO BRANGI TĖVYNE...", skirta Atkurtos Lietuvos 100-mečiui. Parodoje eksponuojami mūsų auklėtinių ir Didžiojoje Britanijoje, Belgijoje gyvenančių vaikų piešiniai.

Juose pavaizduota Lietuvos gamta, kalendorinės šventės, tradicijos ir šiuolaikiniai Lietuvos žmonių gyvenimo atspindžiai.
Parodos atidarymo metu muzikinius kūrinius atliko jaunieji pianistai ir dainininkai. Direktorė J. Sereičikienė, tardama įžanginį žodį, nuoširdžiai padėkojo dailės mokytojoms G. A. Škikūnaitei, S. Baglikovai, K. Daniūnaitei ir Briuselio lituanistinės mokyklėlės dailės mokytojai D. Bačiulienei, kuri atsiuntė spalvingus ir kūrybiškus mokinių piešinius.