Saulėtą rugsėjo 28 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre vyko piešinių parodos ,,Mūsų pavasariai" pristatymas. Lietuvos vaikų ir jaunimo centro l.e.p. Meninio ugdymo skyriaus vedėja Gryta Radzevičiūtė-Maksimovič tardama įžanginį žodį pasidžiaugė abiejų centrų bendradarbiavimu ir atkreipė dėmesį į ypatingą mokytojų vaidmenį supažindinant vaikus su įvairiapusišku meniniu pasauliu.

Parodą pristatė Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui Edvardas Urbonavičius, padėkodamas moksleiviams ir mokytojoms už šią retrospektyvinę ekspoziciją. 
Parodoje eksponuojami pastarojo dešimtmečio vaikų piešiniai. Daugelis autorių gerokai paaugo, todėl, žvelgdami į savo kūrinius, su šypsena prisiminė ankstyvuosius meninius ieškojimus, mintyse palygino, kiek daug išmoko užsiėmimų metu ir kiek dailės paslapčių dar teks atskleisti. 
Renginio pabaigoje Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro netradicinio meno/cirko auklėtiniai atliko energingus ir spalvingus numerius, kurie buvo palydėti gausiais žiūrovų aplodismentais.