Priėmimo dokumentai

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro administracijai pateikiami šie dokumentai:

  • prašymas (pildoma forma)
  • asmens dokumento kopija (gimimo liudijimas arba ID kortelė)

Pateikus šiuos dokumentus tėvai (arba globėjai) pasirašo sutartį su Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centru.

Užsiėmimų laikas

                                                   Pirmadieniais–penktadieniais          Šeštadieniais

                                                   1. 13.30–14.15                              1.  9.00–9.45
                                                   2. 14.20–15.05                              2.  9.50–10.35
                                                   3. 15.10–15.55                              3. 10.40–11.25
                                                   4. 16.00–16.45                              4. 11.30–12.15
                                                   5. 16.50–17.35                              5. 12.20–13.05
                                                   6. 17.40–18.25                              6. 13.30–14.15
                                                   7. 18.30–19.15                              7. 14.20–15.05
                                                   8. 19.20–20.05                              8. 15.10–15.55
                                                   9. 20.10–20.55                              9. 16.00–16.45

Užsiėmimai vyksta vieną, du arba tris kartus per savaitę.

2018–2019 m. m. užsiėmimų tvarkaraščiai

2018–2019 m. m. choreografijos padalinio ,,Nuotaika" užsiėmimų tvarkaraštis

Socialinės lengvatos

Mokesčio lengvatos už moksleivių ugdymą suteikiamos socialinės paramos arba pašalpos gavėjams.
Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centrui pateikus galiojančią Vilniaus miesto socialinės paramos centro išvadą dėl teisės į socialinę paramą, suteikiama 50 procentų mokesčio lengvata už ugdymą.
Pateikus galiojančią Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos departamento socialinių išmokų skyriaus pažymą dėl socialinės pašalpos, suteikiama 100 procentų mokesčio lengvata už ugdymą. 

Norėdami gauti šias mokesčio lengvatas už ugdymą, tėvai (arba globėjai) užpildo prašymą Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centrui.

Mokesčio lengvata taikoma moksleivio ligos atveju, pateikus medicininės pažymos kopiją apie ligą, kurios trukmė ne mažiau kaip 1 savaitė.

Jei Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centrą lanko du ir daugiau vaikų iš vienos šeimos, tai vienam vaikui taikomas 100 procentų, o kitiems – 50 procentų dydžio mokestis už ugdymą.

Mokestis už ugdymo veiklas

Užsiėmimai vyksta vieną, du arba tris kartus per savaitę.
Mokestis už ugdymo veiklą mokamas už pusmetį. Už I pusmetį mokama ne vėliau kaip iki spalio 31 d., už II pusmetį – ne vėliau kaip iki kovo 31 d.

Jei moksleiviai pradeda lankyti pasirinktą veiklą ne nuo mokslo metų pradžios arba antro pusmečio, tuomet mokama už likusius pusmečio mėnesius.

Įkainiai už ugdymą patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-1107.

Veiklos pavadinimas

Kaina už 1 mėnesį

Choreografija 5,79 eur

Dailė, keramika, fotografija

10,00 eur

Ankstyvasis ugdymas: dailė, muzika, šokis   

10,00 eur

Muzika 

10,00 eur

Cirkas

8,69 eur

Teatras

8,69 eur

Etninė veikla

10,00 eur

Mokomieji dalykai:
Jaunųjų medikų akademija

10,00 eur

Anglų kalba 10,00 eur

2 proc. parama

Dėkojame visiems Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro bendruomenės nariams, skyrusiems 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio ir taip parėmusiems mus. Būsime dėkingi, jei ir ateinančiais metais 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio skirsite mūsų centrui. 
Norėdami pateikti Prašymą dėl 2 % GPM prisijunkite prie elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) http://deklaravimas.vmi.lt ir pasirinkite funkciją ,,Pildyti portale”.

Prašymą dėl 2 % GPM galite pateikti internetu iki 2019 m. gegužės 1 d. arba užpildytą ir pasirašytą Prašymą dėl 2 % GPM siųsti paštu adresu:
Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM
Deklaracijų tvarkymo skyrius
Neravų g. 8
66257 Druskininkai

Nuoširdžiai dėkojame Jums už suteikiamą paramą.

Informacija dėl 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio skyrimo

Paramos gavėjo kodas 190011232
Paramos gavėjo pavadinimas   Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras
Buveinės adresas Švitrigailos g. 6, Vilnius, LT-03222

Atsiliepimai, prisiminimai

Mūsų buvę ir esami auklėtiniai, jų tėveliai mielai sutiko pasidalinti atsiliepimais, prisiminimais.

Skaityti daugiau